Sjukepleiar ca 55 % fast stilling – Eining institusjonstenes

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3350 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet og som gassknutepunkt for Norskehavet, er kommunen sikra eit unikt utgangspunktfor eit allsidig nærings- og kulturliv og godt utbygde tenester. Kommunen si plassering innbyr til friluftsaktivitetar både til sjøs og til lands. Avstanden til kultur-, fotball- og industribyen Molde er kort.

 Aukra kommune har 310 årsverk fordelt på omlag 400 tilsette. Administrativt er vi organisert   i to nivå: rådmann, kommunalsjefar og tre stabs- og støtteavdelingar. samt 12 einingar. Kommunen har gode utviklingsmulegheiter og står overfor mange interessante prosjekt og store utfordringar.

Sjukepleiar ca 55 % fast stilling – Eining institusjonstenes

Om eininga/avdelinga

Eining institusjonstenester omfattar Aukraheimen, Bergtun bufellesskap og Avlastingsbustad for funksjonshemma barn og unge under 18 år.

Om stillinga

Den ledige stillinga er ved Aukraheimen som har to somatiske avdelingar med 16 plassar og skjerma eining for personar med demens med 6 plassar. Aukraheimen har både langtidsopphald, korttidsopphald, avlastingsopphald, rehabilitering og lindrande eining. Stillinga er i utgangspunktet ei nattevaktstilling, men tredelt turnus kan vurderast og då mogleg auke i stillingsprosenten. Sjukepleiar på natt har ansvar for institusjonar og heimebuande som mottek tenester frå heimetenesta.

Arbeidsoppgåver

Utføre sjukepleie til våre bebuarar i tråd med gjeldande krav til kvalitet

Primærkontaktansvar

Veilede kollegaer og studentar

Krav til søkar

Vi søkjer ein person som:

– har interesse for fagutvikling

– likar å arbeide turnus og kan bidra positivt i arbeidsmiljøet

– har lyst og evne til å arbeide i institusjon

 

Offentleg godkjent sjukepleiar

Etter- og vidareutdanning i Eldre og aldring, alvorleg sjuke og døyande eller rehabilitering er ønskeleg

Personleg eignaheit vert vektlagt

God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy

Gode skriftlege og muntlege norskkunnskapar

Bruke nynorsk som målform

Vi tilbyr

Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter avtale

Utdanningsstønad frå eige fond for etter- og vidareutdanning

Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk

Prøvetid

Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd.

Mangfald

Aukra kommune er opptatt av mangfald, og vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Aukra kommune er IA-verksemd, og vil legge til rette for søkarar med redusert funksjonsevne.

Søkarliste

Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova paragraf 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge.

Særskilte krav

Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding.

Søknad sendast

Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen «Søk på stilling»

Søknadsfrist  24.01.2016

Utlyst dato     17.12.2015

Vårref              320

 

Kontaktperson

Svein Hartvig Pettersson, Konst. einingsleiar, tlf: 40496017, mobil: 40496017, svpe@aukra.kommune.no

Åshild Tangen, Avdelingssjukepleiar, asta@aukra.kommune.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s