Hydro søker Masterdatakonsulent

About the position

Apply before

April 30, 2018

Organization

Corporate Management

Schedule type

Full Time

City / Location

Norway / Sunndalsøra

Contract type

Temporary Positions

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien. Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium.

ACC Norway (Accounting Competence Center) er et service-senter innenfor finansområdet i Hydro. Vi utfører ulike regnskapstjenester globalt i selskapet. Senteret er lokalisert på Sunndalsøra i Møre og Romsdal og har totalt 40 ansatte. Vi er kommet langt i å utvikle IT systemer og verktøy i våre prosesser. Vårt ERP system er SAP.

Central Master data Team er et eget team i ACC Norway og har globalt ansvar for håndtering av master data i finansprosessene. Vi jobber med masterdatahåndtering, og våre arbeidsprosesser er i grensesnittet mellom IT, regnskap og forretning.

Vi søker en ansatt til en midlertidig kontrakt for 1 år med muligheter for forlengelse.

Ansvarsområde

Vi har behov for å styrke våre ressurser i finansprosessen på:

 • Forvaltning og videreutvikling av masterdata i SAP
 • Optimalisering av datakvalitet
 • Dataanalyse
 • Prosjektdeltakelse

Vi forventer å få flere Hydro-enheter inn i vår portefølje og må derfor styrke kapasiteten for å kunne ivareta dette ansvaret.

Kvalifikasjoner

Minimum Bachelornivå innen økonomi/regnskap, og søker må ha sterk faglig forankring i disse fagene.

Personlige egenskaper:

 • Være analytisk og systematisk.
 • Ha god gjennomføringsevne.
 • Mestre et høyt aktivitetsnivå.
 • Være en team-spiller.

Vi har mange og komplekse faglige utfordringer og søker må ha evne til å tilegne seg disse raskt og effektivt. I tillegg legger vi stor vekt på evne til systembruk og evne til å bygge kompetanse innen IT systemer og verktøy.

2-3 års arbeidserfaring er ønskelig og du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig som arbeidsspråk.

Tilleggsinformasjon

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på epost.

På utkikk etter en jobb som kan kombineres med studier? 

Mann søker personlig assistent, 1-2 ettermiddag/kveld + ca en helg pr måned. Kan være aktuelt med nattevakt ved noen tilfeller. Kan lett kombineres med studier.

Liker du å yte service og ha varierte arbeidsoppgaver? Da kan dette være jobben for deg. Er du flink med mat og glad i fysisk aktivitet regnes det som en fordel. Du må være glad i dyr, da vi har både hund, katt i hjemmet. Utdanning ingen forutsetning, nødvendig opplæring vil bli gitt. Menn oppfordres til å søke.

Du må inneha førerkort klasse B, uten begrensinger.

Arbeidssted: 6457 Bolsøya

Stillingsstørrelse: «midlertidig deltidsstilling» med muligheter for fast ansettelse (deltid).

Høres dette interessant ut, sender du en søknad på mail til: hilde.vestad@njff.no

Spørsmål ang stillingen kan besvares på mob: 95793137

Søknadsfrist: 1. mai

Aktuelle søkere innkalles til intervju fortløpende.

                                                        

Arbeidsgiver er Uloba- Independent Living Norge SA.

 

Gode pensjons- og forsikringsavtaler.

Forskningsassistenter til feltarbeid i 2018/2019

Transportøkonomisk institutt søker flinke forskningsassistenter til ulike prosjekter ved TØI der vi skal samle inn store mengder data om trafikanter og reisende.

Vi skal gjennomføre feltundersøkelser i flere store byer (Oslo, Bergen, Trondheim, Molde, Stavanger, Tromsø, Kristiansand m.fl.) og søker derfor primært assistenter som bor i nærheten av en av disse byene.

Arbeidet i korte trekk:

 • Oppnå kontakt med ulike trafikantgrupper (syklister, gående, kollektivreisende etc.)
 • Få dem til å svare på spørreskjema via nettbrett eller egen telefon
 • Arbeidet vil være på utvalgte dager og tidsrom over en periode på 2-4 uker i månedene mai/juni 2018. september 2018 og mai/juni 2019.
 • Omtrent beregnet arbeidsmengde våren 2018 er 2 uker (80 timer)
 • Arbeidsgrupper på 2-3 personer

Hvis det er aktuelt kan arbeidet kombineres med for eksempel masteroppgave der assistenten bruker data fra et av prosjektene (se under) i egne analyser og får veiledning ved TØI. Dette er imidlertid ikke et krav. Aktuelle fagområder kan være psykologi, økonomi og planlegging. Men også andre fagområder kan være aktuelle.

Lønn og kvalifikasjoner:

Arbeidet lønnes basert på kompetansenivå (høyere utdanning eller tilsvarende). Gjeldende timepris for studenter på mastergradsnivå er 223 kroner.

 • Utadvendt, selvstendig, omgjengelig og pålitelig
 • Gode kommunikasjonsevner (norsk språk)
 • Interesse for tema (transport)

Relevante prosjekter:

 • Preferanse og verdsetting i transport: Beregning av nye enhetspriser for samfunnsøkonomiske analyser basert på undersøkelser av preferansene til brukerne innenfor persontransport.
 • Push & show: Nudging (dulting) for bærekraftig transport i urbane byområder gjennom infrastruktur (vegmerking), indre motivasjon og ytre belønning
 • Cycle to zero: Redusere fossil energibruk og CO2-utslipp fra transport gjennom å rydde veg for flere sykler og elsykler
 • Evaluering av sykkeltiltak – Statens vegvesens pilotprosjekt på sykkel.

Send en kort søknad, CV, kontaktinformasjon til hbs@toi.no innen 2. mai 2018. Oppgi i søknaden hvilke perioder du har mulighet til å jobbe.

Ved spørsmål, kontakt Hanne Beate Sundfør  (hbs@toi.no) ved TØI.