Konserntrainee i Posten og Bring

Konserntrainee er en mulighet for deg som har ambisjoner og talent, og som vil satse på en karriere i Nordens mest spennende logistikkonsern.

Vårt 2-årige traineeprogram tilrettelegger for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende hospiteringsoppgaver, egen mentor og personlig utviklingsplan. Programmet gir rom for individuelle tilpasninger og valgfrihet for den enkelte trainee, som selv får ansvar for egen utvikling i løpet av og etter programmets slutt.
Programmet kjennetegnes ved:

 • Totalt 3 hospiteringer i konsernet, med frihet i valg av fagfelt, oppgaver og ansvar
 • Operativ driftsperiode med mulighet for utøvende lederposisjon
 • Faglige samlinger med fokus på personlig bevisstgjøring og ledertrening
 • Fagdager innenfor organisasjon, marked, verdikjede og arbeidsmetodikker
 • Fokus på bruk av personlig utviklingsplan
 • Oppfølging og støtte fra hospiteringsleder
 • Traineekoordinator med ansvar for oppfølging av traineer og programkonsept
 • Egen mentor med lederposisjon i konsernet
 • Lederansvar er en mulighet
 • Fast ansettelse og konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • God forankring på alle nivå, årlig rekruttering av 6-7 traineer og kontinuerlig forbedring siden oppstarten i 1999


Ønsket bakgrunn:

Målgruppen er nyutdannede med mastergrad, eventuelt med inntil 3 års erfaring fra arbeidslivet, og med variasjon og bredde i fagbakgrunn og interesser. Spesielt interessante fagområder for oss er: Logistikk, IT, økonomi/finans, strategi, forretningsutvikling, HR/HMS/OU, salg, markedsføring og samfunnsfag.

Vi er stolt av å kunne tilby et traineeprogram som ledd i en helhetlig satsing på talentutvikling, og vi er følgelig på søken etter kandidater som ønsker å satse på en karriere i konsernet. Konsernets størrelse og mangfold gir rom også for andre karriereveier, og søkere som foretrekker en karriere som fagspesialist ønskes også velkommen. Kanskje er det gjennom traineeprogrammet at du vil finne svaret på hvilken karrierevei som trigger deg mest.
Søknadsfrist er 09.10.16 for oppstart 01.09.2017.
Spørsmål angående programmet kan rettes til trainee@posten.no.

For mer informasjon se stillingsannonse på: finn.no

Posten Norge søker Konserntrainee 2016

Posten Norge er et av de første store konsern i Norge som etablerte et traineeprogram. Helt siden oppstart i 1999 har programmet vært i kontinuerlig utvikling, noe som har gitt grunnlag til et solid utviklingsprogram som er tilpasset den enkeltes ambisjons- og modningsnivå.

 • Programmet er 2-årig og består av 3 hospiteringer à 6-8 måneder, og traineene har stor frihet til å velge hvor de vil utplasseres og hva de vil jobbe med. I tillegg er det en periode i operativ drift med mulighet for utøvende lederposisjon.
 • Parallelt med hospiteringene arrangeres det ledertreningssamlinger, kurs innen ulike temaer for arbeidsmetodikk, samt månedlige fagdager med fokus på å tilføre læring i forhold til Posten Norges organisasjon, strategier, marked og verdikjede.
 • Gjennom hele traineeperioden oppfordres og støttes traineene til å utarbeide sin egen personlige utviklingsplan som skal ligge til grunn gjennom hele traineeprogrammet. Utviklingsplanen skal hjelpe traineen å jobbe målrettet under hele perioden med god støtte fra traineekoordinator, hospiteringsleder og egen mentor.
 • Traineeprogrammet legger til rette for et stort faglig og sosialt nettverk, både internt i Posten Norge og eksternt mot andre traineer i andre konsern gjennom medlemskapet i Traineenettverket.
 • Traineeprogrammet gir fast ansettelse fra første dag og traineen inntrer i en fast stilling etter endt toårig program.
Studentene vi jakter etter har:
 • 1 år igjen av sin Mastergrad 
 • Gode skolekarakterer kombinert med utenomfaglige interesser og erfaringer 
 • Mangfold med hensyn til utdanning, personlige egenskaper, kjønn og kulturell bakgrunn 
 • Mot til å utfordre kulturen, tenke nytt og se nye løsninger 
Posten Norge ønsker variasjon og bredde i fagbakgrunn og interesser blant sine traineer. Områder av spesiell interesse er logistikk, IKT, økonomi, strategi, forretningsutvikling, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, markedsføring, samfunnsfag, miljø og CSR.
Søknadsfrist: 11.oktober 2015.
For søknadsskjema: https://posten.easycruit.com/vacancy/1399390/44947
Skjermbilde 2015-10-06 kl. 10.26.05 

Posten Norge AS søker kandidater til sitt Summer Internship 2015

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: PostenBring_logo

Som sommertrainee i Posten har du unike muligheter til å bli kjent med Norges ledende kommunikasjons- og logistikkbedrift med en klar nordisk ekspansjonsstrategi. Nettopp størrelsen på konsernet gjør at vi kan tilby et internship program hvor oppgaver kan skreddersys etter ønskede fagområder og interesser.

Posten har også et velrenommert traineeprogram. Våre konserntraineer er svært etterspurt i organisasjonen, både til hospiteringsoppgaver og til stilling etter traineeperioden. Denne forankringen gjør det lett å komme inn som sommertrainee i Posten, da mange ledere har erfaring med å ta imot unge studenter. De har en positiv innstilling til at studenter er personer som kan, vil og tør.

Hvorfor velge Summer Internship i Posten Norge?

Posten er et stort og spennende konsern, og du vil få utfordrende oppgaver på strategisk nivå. Når vi også tar høyde for at du, som sommertrainee, skal få oppleve vårt traineeprogram i miniformat, så innebærer det stor grad av faglig og personlig utvikling gjennom erfaringslæring, kurs, omvisninger, møter med konsernledelsen og støtte fra både arbeidsleder, traineer og traineekoordinator underveis i oppholdet.

Du får oppgaver tilpasset din kompetanse

 • Strategisk oppgave basert på hvilket fagområde du ytrer interesse for
 • Fellesprosjekt i samarbeid med de andre sommertraineene
 • På linje med traineene vil du bli vist tillit og få mye ansvar
 • Både individuelle og teambaserte oppgaver
 • Faglig oppfølging og støtte fra leder og kolleger

Personlig utvikling

 • Kurs i prosjektledelse, innovasjon og strukturert problemløsning
 • Kurs og trening i presentasjonsteknikk
 • Kurs i Outlook, Powerpoint og Excel
 • Kurs og trening, hvordan gi og ta imot tilbakemelding
 • JTI-test (personlighetstest) med tilbakemelding på resultat

Traineenettverk

 • Innsikt i traineenes hverdag
 • Fellesmøter med traineene
 • Sosiale arrangement med traineene

Forankring i konsernledelsen

 • Dialogmøte med konsernsjef og andre konserndirektører
 • Interesse for din opplevelse av Posten som arbeidsplass og de forbedringsområder du fanger opp, for Posten som konsern og for Summer Internship Programmet

Dette er kandidatene vi jakter etter:

 • Studenter med 1 – 2 år igjen av Mastergrad
 • Gode skolekarakterer kombinert med utenomfaglige interesser og erfaringer
 • Mangfold med hensyn til utdanning, personlige egenskaper, kjønn og kulturell bakgrunn
 • Mot til å utfordre kulturen, tenke nytt og se nye løsninger

Posten Norge ønsker variasjon og bredde i fagbakgrunn og interesser blant sine traineer. Områder av spesiell interesse er logistikk, IKT, økonomi, strategi, forretningsutvikling, ledelse, prosjektledelse, HR/HMS/OU, innovasjon, markedsføring, samfunnsfag, miljø og CSR.

Praktisk informasjon

 • Arbeidssted vil være i Posthuset i Oslo, Nordens høyeste kontorbygg
 • Eventuell reisevirksomhet vil være avhengig av prosjekt
 • Varighet cirka 6 ukers arbeid i perioden juni – august
 • 3 uker ferie i juli
 • Konkurransedyktig lønn

Søknadsfrist er 8. februar 2015. Elektronisk søknadsskjema